Bonitácia Lučenec, 31.5.2020

  • Home
  • Bonitácia Lučenec, 31.5.2020

Dátum: 31. máj 2020
Miesto konania: Lučenec, Kynologické cvičisko ZO – za železničnou stanicou, ulica Skladišná, smer obec Vidiná

Rozhodca: Albín Majsniar
Figurant : Ladislav Baláž

Uprednostnené budú jedince, ktoré sú prihlásené z pôvodného termínu marec/2020.
Počet jedincov je obmedzený.
Katalóg bude zverejnený na stránke www.suchno.sk a prezentácia bude prebiehať formou časeniek za dodržania usmernenia organizácie bonitácie Nemeckých ovčiakov.

Akcia je organizovaná s vylúčením verejnosti!!!

Prihlášky zasielajte poštou na adresu:
Mgr. Juraj Štaudinger
L. Svobodu 28
Lučenec 98401

(prihláškou sa rozumie aktuálna kópia preukazu pôvodu, kópia potvrdenia o vykonanej skúške, potvrdenia o účasti na výstave) – neúplné materiály nebudú akceptované a jedince nebudú na bonitáciu pripustené

Štartovné 12,-€
Uzávierka: 24. máj 2020

Všeobecné podmienky: Bonitácie sa môžu zúčastniť psa a suky ktoré splnili všetky podmienky účasti na bonitácii podľa platných predpisov SÚCHNO.

Predsedníctvo SÚCHNO a Chovateľská skupina SÚCHNO udeľuje počas trvania mimoriadnej situácie s COVID-19 výnimku pre jedince, ktoré majú záujem o absolvovanie bonitácie a doposiaľ sa nezúčastnili žiadnej výstavy.
Pokiaľ do termínu bonitácie nebude povolené usporiadanie výstav, výstavné ocenenie môže získať jedinec priamo na bonitácii SÚCHNO.
Toto ustanovenie sa vzťahuje len na jedince, ktoré sa zúčastnia v predmetný deň bonitácie.

Tešíme sa na Vašu účasť!