Bonitácia Kežmarok

  • Home
  • Bonitácia Kežmarok

MŠK Základná organizácia Kynológia Kežmarok Vás pozýva na Bonitáciu NO

Dňa: 17.10.2020

Prezentácia: 7,00 – 8,00 hod.

Začiatok bonitácie: 8,00 hod.

Miesto konania: Areál základnej organizácie kynológie Kežmarok

Bonitačný komisár: Ján Sudimák

Figuranti: Peter Ličák, David Štofaník

Poplatok: 12,- € za psa

Uzávierka prihlášok: 10.10.2020

Štartovné a prihlášky zasielajte na adresu: Silvia Lisoňová, Tehelňa 27, 060 01 Kežmarok. Tel.: 0903 508 355, e-mail:lisonova@tami.sk. Č. účtu: SK81 7500 0000 0040 1404 1821

Prihláškou sa rozumie zaslanie nasledovných listín: kópia výstavnej kartičky, preukaz o pôvode, potvrdenie o vykonanej skúške a splnené podmienky v zmysle Bonitačného poriadku SÚCHNO.

Veterinárne ustanovenia: Platné očkovanie a potvrdenie v zmysle všeobecných predpiso.

Vzhľadom k opatreniam, ktoré vydala vláda, bude počet osôb obmedzený do 40 a povinnosť nosiť rúška.