BONITÁCIA KEŽMAROK 16.10.2021

  • Home
  • BONITÁCIA KEŽMAROK 16.10.2021

MŠK Základná organizácia Kynológia Kežmarok Vás pozýva na Bonitáciu NO dňa 16.10.2021

Prezentácia: 7,00 – 8,00 hod.

Začiatok bonitácie: 8,00 hod.

Miesto konania: Areál základnej organizácie kynológie Kežmarok

Bonitačný komisár: Ján Sudimák, figuranti: Peter Ličák, Dávid Štofaník

Poplatok: 12,- € za psa

Uzávierka prihlášok: 14.10.2021

Prihlášky zasielajte na adresu: Silvia Lisoňová, Tehelňa 27, 06001 Kežmarok, tel.: 0903 508 355, e-mail:lisonova@tami.sk

Prihláškou sa rozumie zaslanie nasledovných listín: kópie – preukazu o pôvode, výstavného ocenenia, potvrdenia o vykonanej skúške a splnenie podmienok v zmysle bonitačného poriadku SÚCHNO.

Veterinárne ustanovenia: Platné očkovanie a potvrdenie v zmysle všeobecných predpisov.

https://kynologia-kezmarok4.webnode.sk/, facebook: kynológia Kežmarok