Bonitácia 9. 7. 2023 Poprad

  • Home
  • Bonitácia 9. 7. 2023 Poprad

Kynologický klub ZO kynológia Poprad Vás pozýva na bonitáciu

Nemeckých ovčiakov

Miesto konania: Jazdecký areál Poprad – Kvetnica

adresa: Kvetnica 3576/2a, 058 01 Poprad

Dátum: 9. 7. 2023

Prezentácia: 7:00 – 7:45

Začiatok: 8:00

Uzávierka: 2. 7. 2023

Bonitačný komisár: Ján Sudimák

Poplatok: 20,- EUR

Prihláška = kópia preukazu pôvodu psa, výstavnej karty (v prípade účasti na výstave v predchádzajúci deň uveďte túto informáciu), potvrdenie o vykonanej skúške

Zaslaním prihlášky vystavovateľ súhlasí so zverejnením svojho mena a adresy v katalógu a v Novinách kynológov.

Prihlášky je možné zasielať len elektronicky: zokynologiapoprad@gmail.com (prijatie prihlášky Vám bude potvrdené

e-mailom)

platby (len na účet): IBAN  SK66 7500 0000 0040 2147 2291

BIC (SWIFT) CEKOSKBX

do poznámky pre prijímateľa uveďte meno psa, za ktorého hradíte poplatok

info: Stanislava Vnenčáková, 0944 266 268