Bonitácia, 7.10.2023, KK Drienov

  • Home
  • Bonitácia, 7.10.2023, KK Drienov

ZO Kynologický klub Drienov Vás pozýva na bonitáciu Nemeckých ovčiakov

Dátum: 7. 10. 2023

Miesto konania: Areál KK Drienov

Prezentácia: 7:00 – 8:00

Začiatok: 8:00

Uzávierka: 1. 10. 2023

Bonitačný komisár: Ján Sudimák

Figuranti: David Štofaník, Lukáš Vanta

Poplatok: 20 €

Všeobecné podmienky:

Bonitácie sa môžu zúčastniť psy a suky, ktoré splnili všetky podmienky účasti na Bonitácii podľa platných predpisov SÚCHNO.

Prihláška = čitateľná aktuálna kópia preukazu pôvodu psa, výstavnej karty, potvrdenie o vykonanej skúške.

Prihlášky zasielajte elektronicky: kkdrienov@gmail.com (prijatie prihlášky Vám bude potvrdené e-mailom)                                                             

Platby č. účtu: IBAN SK82 0900 0000 0000 9626 6953 BIC/SWIFT: GIBASKBX

  • do poznámky pre prijímateľa uveďte meno psa, za ktorého hradíte poplatok

Info: Ľuboslav Jačišin 0905 709 445