Bonitácia, 23.3.2024, Lučenec

  • Home
  • Bonitácia, 23.3.2024, Lučenec

ZO Kynologický klub Lučenec

si Vás dovoľuje pozvať na

BONITÁCIU NEMECKÝCH OVČIAKOV

Dátum: 23. marec 2024

Miesto konania: Lučenec, Kynologické cvičisko ZO – za železničnou stanicou, ulica Skladištná, smer obec Vidiná

Rozhodca: Albín Majsniar

Figurant: Juraj Pataj

Prihlášky: zasielajte poštou na adresu: Mgr. Juraj Štaudinger, L. Svobodu 28, Lučenec 98401, (prihláškou sa rozumie aktuálna kópia preukazu pôvodu, kópia potvrdenia o vykonanej skúške, kópia potvrdenia o účasti na výstave). Neúplné materiály nebudú akceptované a jedince nebudú na bonitáciu pripustené.

Štartovné: 20,- €

Uzávierka: 18. marec 2024

Všeobecné podmienky: Bonitácie sa môžu zúčastniť psi a suky, ktoré splnili všetky podmienky účasti na bonitácii podľa platných predpisov SÚCHNO.

Tešíme sa na Vašu účasť!