Dátum Mesto nazov rozhodca
30/07/2021 - 08/08/2021 KK Veľký Biel Výcvikový tábor Želiezovce-Svodov
MVDr. Ján Kuštár, Senecká 25/A, Veľký Biel, 0905 620 676
02/08/2021 - 07/08/2021 KK Bodona Piešťany Letný výcvikový tábor kynológov, XIV.ročník so zadaním skúšky SVV1
Bc. Milan Komadel, Jánošíkova 66, 921 01 Piešťany, 0903 868 975