Dátum Typ Mesto nazov rozhodca
30/05/2020 4 KK Hokovce Jarný výcvikový tábor so zápisom skúšky podľa NSP
Peter Bahna, Krupina, 0910 928 369
 Grác Štefan
03/08/2020 - 08/08/2020 4 KK Bodona, Piešťany Letný výcvikový tábor kynológov, XIII. ročník, so zadaním skúšky SVV
Bc. Milan Komadel, Jánošíkova 66, 921 01 Piešťany, 0903 868 975, začiatok 6,00 hod.!
 Marková Silvia
03/08/2020 - 07/08/2020 4 KK Vyhne Výcvikový tábor KK Veľký Biel
MVDr. Ján Kuštár, Záhradná 16, 900 82 Blatné, tel.č.: 0905 620 676
02/09/2020 - 05/09/2020 4 KK Pliešovce Jesenný výcvikový tábor so zadaním skúšky podľa NSP
Bc. Ivan Teren, č.d. 362/9, Pliešovce, 0904 678 174
 Bihari Ondrej