Dátum Mesto nazov rozhodca
18/09/2021 KK Jablonica Otvorené Majstrovstvá SR malých plemien so zadaním skúšky podľa NSP
MVDr. Ján Hamerlík, Hurbanova 743, 906 32 Jablonica, 0905 741 494